Sintētiskā gāze

                    Sintētiskā gāze tiek izmantota kā ūdeņraža avots, kā arī kā degviela. To izmanto arī, lai tiešā veidā pārvērstu dzelzsrūdu par dzelzi. Ķīmiski izmantojumi ietver metanola ražošanu, kas ir etiķskābes un daudzu acetātu prekursors; šķidrās degvielas un smērvielas, izmantojot Fišera–Tropša procesu un iepriekš Mobil metanola–benzīna procesu; amonjaks, izmantojot Hābera procesu, kas atmosfēras slāpekli (N2) pārvērš amonjakā, ko izmanto kā mēslojumu; un oksospirti caur starpproduktu aldehīdu