PyroLat

Par Mums

PyroLat ir atjaunojamās enerģijas projektu izstrādes uzņēmums, kura konkurences priekšrocība ir moderna un ekonomiski zaļa enerģijas ražošanas un pārstrādes tehnoloģija

PyroLat misija ir nodrošināt videi draudzīgus risinājumus enerģijas ražošanai no atkritumiem, samazinot atkarību no tradicionālā fosilā kurināmā. Mēs rūpējamies par dabu, samazinot oglekļa emisijas ražošanas procesā

Pirolīzes process

Pirolīze vispārīgi nozīmē organiskā vai neorganiskā materiāla termiska pārstrāde bezskābekļa jeb inertā vidē. Pirolīzes procesā temperatūra var variēt 400 – 800℃ robežās atkarībā no vēlamās galaproduktu proporcijas.

Pie  zemākas temperatūras parasti iegūst vairāk pirolīzes eļļu un melno oglekli, savukārt pie augstākas temperatūras iegūst vairāk sintētisko gāzi. Tāpēc pirolīzes procesu var raksturot kā ļoti elastīgu, jo parametrus un procesa apstākļus iespējams viegli mainīt vēlamās galaproduktu proporcijas ieguvei.

Globālās sasilšanas un klimata pārmaiņu dēļ pasaule cenšas radīt ilgtspējīgu enerģiju. Ieguldījumi šādos projektos varētu būt rentabli un var dot ievērojamu peļņu.

Pievienojies ceļā uz ilgtspējīgi zaļas enerģētikas nākotni ar Pyrolat.